ماژول نقشه گوگل روی این صفحه نمایش داده شده است. خیلی راحت آدرس خود را وارد کنید و ماژول با استفاده از API گوگل، نقشه ای را به همراه نشانگر به آن آدرس نمایش می دهد. کاربر روی نشانگر کلیک کرده و ماژول پنجره ای را برای دریافت مسیر نشان خواهد داد. کلیک روی "مسیریاب" شما را به نقشه گوگل هدایت خواهد کرد که آدرس تجاری شما را هم نشان خواهد داد. لذا همه کاری که باید انجام دهید این است که آدرس خود را برای دریافت مسیر وارد کنید. شما همچنین می توانید سایز نقشه و همچنین اینکه کجا فعال یا غیرفعال باشد را هم تنظیم کنید.