آیکون Ion یک نوع فونت آیکنی است که مانند وکتور مقیاس پذیر است و می توان با استفاده از دستور Css فونت، رنگ ، پس زمینه و افکت hover و سایر خصوصیات را سفارشی سازی کرد . در زیر چند نمونه از این ویژگی ها را در عمل می بینید. برای مشاهده لیست تمامی آیکون هایی که در دسترس هستند به سایت http://ionicons.com/ مراجعه کنید.

نمونه آیکون های مدور:

<div class="icon_outer_wrap">
<div class="icon_hover">
<a href="" class="ion-link icon_element"></a>
</div>
<div class="icon_non_hover">
<span class="ion-headphone icon_element"></span>
</div>
</div>


نمونه های Icon:

<span class="ion-camera" style="display: inline-block;font-size:2.5em;"></span>
نمایش استایل شیت کامل